Kategoriarkiv: Automatiska tester

Mina verktyg

För att testa webb har jag framför allt tre verktyg jag inte skulle klara mig utan; Firefox, Firebug och Developer Toolbar. Firefox utgör en utmärkt platform för webbtest på grund av alla de tredjeparts-plugin som existerar. Det finns en plugin-för i stort sett allt jag behöver använda min webbläsare för att kontrollera. Ett absolut måste…

Seleniumskräcken

I några veckor nu har jag jobbat med att få igång en instans av Selenium i den testmiljö vi kör i. Det är ingen nybörjaruppgift direkt! Dokumentationen är minst sagt bristfällig, i stort sett varje fråga som dyker upp kräver ett par timmars googlande och testade för att lösa. Ett exempel är en så enkel…

Acceptanstestdriven utveckling

För ungefär en vecka sedan deltog jag i en webbkurs i acceptanstestdriven utveckling (ATDD). Kursen anordnades av Elisabeth Hendrickson för Learning Tree och var ett steg i att utforma en interaktiv webbkurs som, i hennes ord, inte sög. Utrustad med webbkamera, mikrofon och tillhörande lurar samt viss nervositet inför vilka deltagare som skulle delta och…

Testdriven automation

Efter att ha slängt ur mig uttrycket ”test driven test automation” kände jag att ju mer jag tänkte på saken desto mer självklar verkade idén. Det vanliga när det gäller automation är att man utgår ifrån att man börjar med initiativet att automatisera. Om man istället vänder på steken, automation sker efter testets behov, vad…

Throw away scripts

En form av testautomatisering är att använda slit-och-släng skript. Dessa skript går fort att skapa, har en kort levnadstid och är specificerade på en uppgift. Ett exempel på ett slit-och-släng-skript skapade jag idag med hjälp av Selenium IDE, ett mycket lättanvänt spela in och spela upp verktyg för webbtester. Bakgrunden till skriptet är en felrapport…