Kategoriarkiv: Automatiska tester

Fartkameror och automation

Runt om på våra svenska vägar har trafikverket i samarbete med polisen valt att sätta upp fartkameror för att kontrollera hastigheten på passerande bilar. Även om jag som sportbilsägare innerligt ogillar kamerorna, de sitter ju alltid strategiskt på de bästa vägsträckorna, så förstår jag och uppskattar syftet med dem. En fartkamera automatiserar hastighetskontrollerna, om vi…

Generaliserade testfall

Den ena webbsidan är den andra lik. Alla är de uppbyggda på samma kodstandard, HTML, och har vissa ”best practices” (ja, faktiskt!). Det här går ju faktiskt att utnyttja om man vill skapa generella testfall i den automatiska genren. Min tanke var att slippa manuellt gå igenom alla formulär som byggs på många av de…

Falsk positiv

Ett fel jag stöter på hela tiden när jag tittar på mina äldre selenium-tester är falska positiver. Det handlar om verifieringspunkter som inte alls tillför något värde utan kommer att släppa igenom nästan vad som helst utan att ge fel. Vanligast är det att dessa punkter uppstår vid användandet av metoden IsFalse(bool expr) som alltså…

Hantera Firefoxprofiler i Selenium

I de flesta tillämpningar av seleniumtester krävs det att man har kontroll över hur webbläsaren är uppsatt. Förra veckan stötte jag på ett problem med en envis certifikatvarning som vägrade ge med sig och gjorde att inga skript ville köra utan inblandning av den mänskliga faktorn. Eftersom Selenium startar en ny fräsch profil av webbläsaren…

Generera testdata

Varje gång jag måste göra någonting ofta och ser att det kommer fortsätta så börjar jag fundera på hur jag kan slippa. Kalla det slöhet, men det är också en form av effektivisering. Jag hinner plötsligt med mycket andra. roligare aktiviteter, istället! Som exempel har jag den senaste tiden testat ett formulär där man i…

Automatisera före eller efter?

Jag blir lite förvirrad av vissa idéer. Nu har jag läst lite om ”anti patterns” i ATDD. En punkt säger att det är fel att skriva koden först och sedan testet. Ja, precis som namnet säger är det idén; det är acceptanstesterna som ska driva utvecklingen. Jag förstår bara inte hur det ska kunna realiseras…

Bollplank

Ibland krävs det att någon annan frågar eller påpekar för att man ska bli medveten om bristerna i sitt resonemang. Det gäller det projekt i vilket jag har haft nöjet att utveckla automatiserade acceptanstestfall med hjälp av selenium i C# version. Jag har lagt ner mycket tankemöda på att utforma hållbara testfall som ska klara…

Selenium IDE

I början av min Selenium-exkursion trodde jag att deras plugin till Firefox skulle vara lösningen och göra livet enkelt. Plugin:en spelar in vad man gör i webbläsaren och sedan kan spela upp samma sak eller exportera testfallet i önskat kodformat. Så blev det inte.. Testfallen man spelar in blir väldigt basala; klicka på den länken…

Två veckor in

Flera dagar i händerna på Selenium och automatisering av acceptanstester har gett mig många aha-upplevelser. Än så länge har vi inte lyckats få testerna att köras ordentligt vid varje nattligt bygge, vilket förtar lite den förväntade effekten. Det är möjligt att själv starta och köra igenom testerna men just den automatiska biten saknas. I själva…

xPath performance-problem

Euforisk ser jag selenium-automattesterna köras igång och börja verifiera saker på siten. Men varför i all sin dar går det så långsamt? Det kan ju inte ta 7 sekunder att hitta ett element som jag pekat ut med namn! Efter lite googlande har jag förstått att Internet Explorer inte hanterar xpath så vidare kvickt. I…