Kverulant kvadrant

Jag noterade i mitt Twitterflöde igår att några stora test-hjärnor började diskutera kring Maricks kvadranter för agil testning. Eftersom jag nyligen börjat fundera på den och hade ett litet utkast till den här bloggposten sparat tänkte jag att det vore fint att avsluta resonemanget innan jag läste vad de andra skrev för att ha en klar uppfattning. Kul att se om jag har noterat något problem de också håller med om!

Kvadranter för agil testning

Till en början hade jag problem med att en testare som höll ett föredrag tog upp  kvadranten som en sanning och inte diskuterade den mer. När jag efter föredraget ville titta på den igen och ifrågasätta möttes jag av den något snäsiga kommentaren:

”En testare som aldrig sett Maricks kvadrant..”

Det blev ingen feedback eller fråga där!

Vad jag tänkte fråga föredragshållaren då var om denne höll med om att typen Exploratory Testing (ET) hörde hemma i den tredje kvadranten och den tredje kvadranten enbart. Själv håller jag inte med om det utan vill se ET som ett bredare koncept som gärna rör sig i alla dessa kvadranter.

Ganska nyligen höll jag själv en liten dragning där kvadranterna i en lite justerad form var inkluderad. Vad jag insåg då var att jag hade problem att förklara varför vissa tester inte var team-stödjande, varför vissa ligger långt ut till höger på x-axeln och ses som kritiserande. Det motsäger lite av mitt övriga budskap som var att alla testaktiviteter är till för att stödja teamet i att leverera så hög kvalitet som möjligt utifrån de överenskomna kriteriernas vikt. Skulle då vissa tester vara mindre stödjande och vem är de då till för?

Nä, det höll inte riktigt hela vägen och gav mig huvudbry, vilket inte är jätteroligt att inse när man står framför 20-talet åhörare: ”Jäklar, det så här är det ju inte!”. Även om de kanske inte reagerar så känns det inte rätt att säga emot sig själv.