Syftet är uppenbart uppenbart

Bara häromdagen skulle jag använda lite lin för att få till en tät rörkoppling, och stötte på något som gav mig myror i huvudet. Av någon anledning var första steget som det var beskrivet i instruktionen, att börja på mitten av linet och linda det runt röränden för att försiktigt dra av rätt längd. Jag insåg att jag inte hade den blekaste aning om varför man skulle göra så, vad syftet var, och kan därför heller inte avgöra om jag gjorde rätt. Än så länge är det tätt.

Vad innebär det då? jag tänker att du kan inte veta om något är rätt eller fel innan du vet syftet med det. Det går nästan alltid att göra en generell bedömning utifrån sina egna föreställningar och idéer men att faktiskt veta om det är rätt eller inte är inte möjligt.

Ett annat exempel stötte jag på i somras när de skulle läggas takpapp. Till takpappen kom en mycket detaljerad och illustrerande instruktion som beskrev hur pappen skulle skäras i olika typer av skarvar. Vi skulle göra den enklaste typen av skarv och där med bara skära av en grad i nedre hörnet, det som skulle ligga under nästa våd av pappen. Det var inte knepigare än att vi skar en bit av kanten, ungefär som det såg ut på bilden. Vi hade också det generella syftet klart för oss; det har något med vattnets avrinning att göra. Problemet vi hade var att vi inte visste det exakta syftet men det skurna hörnet så vi kunde inte avgöra om våra hörn uppfyllde det. Hade vi skurit för mycket, för lite, för rakt, för krokigt? Helt omöjligt att bedöma. Allt vi kunde göra var att gissa.

Hade det varit exakt specificerat att hörnets sidor skulle vara 10×10 cm hade vi åtminstone vetat att vi uppfyllde kraven, men fortfarande hade vi inte kunnat göra en anpassning efter hur våra specifika förhållanden såg ut, eller om problem uppstod.