Checklistan

Synen på vad en testare är kan ibland vara lite skev, speciellt om man inte någon gång förklarat ordentligt vad en testare gör eller kan göra i ett projekt. Det blev tydligt när två olika checklistor anlände till mig från utvecklare och andra oroade projektmedlemmar. En var en checklista med saker att kontrollera för att säkerställa att frontendkoden; html-markup, javaskript, css och allt som hör därtill, håller en förväntad hög lägstanivå. En bra lista med vettiga punkter att kontrollera. Min panna rynkades.

Nästa lista att dimpa ner var en SEO-lista men punkter att kontrollera för att säkerställa att optimiseringen för sökmotorer håller en tillräckligt hög nivå. Min panna rynkades ytterligare..

Det är jättebra att få listor på punkter som olika kompetensområden anser utgöra grunden för god kvalité inom det området. Vad som gjorde att pannan rynkades var uppenbarelsen av bilden av en testare som någon som har tid till att sitta och kontrollera att saker blir gjorda. Det engelska yttrycket Quality assurance svepte in över mina ögonbryn som vid det här laget rynkades ikapp med pannan.

Ganska snart fick jag yttrycka mina farhågor att test sågs som en kontrollinstans snarare än en värdefull medlem i teamet. Och visst var det till stor del mitt fel. När test-insatserna i vissa projekt blir för korta riskerar, eller tenderar, de att likna kontroller mer än egentliga tester.

Hur löser man problemet?
I första hand handlar det i mitt fall om att bättre kommunicera vad en testare gör, att tydligt beskriva vilken kompetens en testare har som inte finns i teamet annars och hur en testare kan hjälpa teamet framåt och i kvalitetssäkringsarbetet, som ju är hela teamets ansvar.
För visst kan jag sitta och gå igenom checklistor om det är det teamet tillsammans tycker att de behöver, men då måste alla också vara medvetna om vad man byter bort och att jag inte kommer tycka det är det minsta roligt.

Så, vad är det jag vill ha ut?
Att test måste hävda sin kompetens, visa och förklara och räkna inte med att alla förstår vad du kan och vill göra. Så blir arbetet roligare och uppgifterna mer givande för alla parter.