Den bäste testaren

En svår fråga kan ibland bli lättare att svara på under press, när man inte lägger ner alltför mycket tankeverksamhet på att formulera och veckla ut alla möjliga frågetecken i ett svar. Så var fallet när jag fick frågan;

Vad skiljer en bra testare från en utmärkt testare, en sådan man bara måste jobba med?

Efter en kort, för att vara jag, betänketid svarade jag att det som skiljer är förmågan att dela med sig. Och efter att ha funderat  på svaret så känner jag mig ändå nöjd med svaret. Många är duktiga på att hitta fel och utföra sin uppgift som testare i sin specifika kontext men den som skiljer ut någon man verkligen måste jobba med är just förmågan att förklara och beskriva vad man gör.

Den riktigt duktige testaren kan identifiera tekniker och angreppssätt och sätta ord på dem för att föra kunskapen vidare.