Om dokumentation

”Jag tror de vill ha ett testprotokoll. Mest formalia förmodligen.”

Förfrågan kommer ungefär tre veckor efter min testinsats, som i sig var begränsad till en specifik funktion och upptog högst 5 timmar.

Jag blev lite fundersam, dels för att jag inte alls brukar leverera skriftliga protokoll, behovet finns sällan, och dels för att jag inte kunde se mig själv lägga tid på att skriva ett testprotokoll i efterhand, bara för sakens skull. Inte för att sätta mig på tvären, jag levererar alltid när det går men min reflexmässiga replik blev; vad är syftet med protokollet, vem ska läsa det och vad ska det i så fall innehålla?

I stort sett var svaret ”Det vanliga. Det finns väl någon mall?”

Det finns tusentals mallar att välja på. Men det är just det de är, mallar, de säger inget om innehållets värde.

I det här fallet kan jag mycket väl se att de, dvs kunden vi levererar till, behöver den här formen av dokumentation eftersom de är bundna till vissa lagar och förordningar och är i stort sett tvingade att följa en viss process med vissa dokumentationskrav. Men det hjälper inte mig att leverera någon meningslös rapport. Jag vill ju fortfarande att det i så fall ska innehålla värdefull och meningsfull information.

Än har jag inte skrivit något. Kanske var mina motfrågor för besvärliga att besvara.