Egenskap: karisma

Så jag hävdar att jag testar en produkts karisma, om den har ”det”. Karisma är ett begrepp som myntats av männen bakom Thetesteye i ett försök att definiera ett kvalitetsbegrepp, eller en kvalitetsegenskap, som beskriver hur produkten upplevs av användaren, vad för känslor den kommunicerar.

Karisma är en egenskap som ofta glöms bort bland allt det tekniska i utveckling och tester vilket kan bero på att det är svårt att specificera vad egenskapen egentligen innebär. Samtidigt är det ett enormt viktigt perspektiv och kan vara skillnaden mellan att en produkt lyckas eller misslyckas. Det finns många exempel på, ur de flesta kvalitetsperspektiv, halvdanna produkter som tack vare sin karisma, sin förmåga att väcka någon form av begär hos användaren, ändå lyckas dra till sig stora skaror användare.

Det finns oändligt antal analyser av lyckade produkter som fokuserar på just det Thetesteye kallar för karisma. Djuplodande diskussioner om hur människans sinnen fungerar och varför och vad mer specifikt det är i en produkt som är så tilltalande att man kan se förbi andra uppenbara brister och tillkortakommanden.

Kan man testa karisma då? Varför inte, säger jag. Egenskapen är väl testbar om man kan lägga en relevant buggrapport på den? Däremot är det nog inte möjligt att skriva specifika testfall där man försöker beskriva känslan, utfallet. Det handlar om en medvetenhet, att ha ögonen öppna och att ha en, i utvecklingsteamet, gemensam idé om vad produktens karismatiska egenskaper ska vara. Att ha någon idé om vad man bör jämföra med, ett orakel. Det hjälper mig att det i miljön jag arbetar i ständigt diskuteras, jämförs och analyseras. Det ger ju mig och hela teamet en känsla för vart vi vill komma. Något jag för övrigt tycker gäller för samtliga kvalitetsegenskaper, de säger ingenting i sig själva.

Ett av mina första inlägg på den här bloggen behandlade ämnet och jag kallade det då att känslotesta, en benämning som jag forfarande tycker beskriver bra vad man är ute efter.

Orsaken till ett karismaproblem kan däremot vara av teknisk karaktär, det kan handla om dålig prestanda som gör att interaktionen inte känns som man vill att den ska göra. Lösningen kan vara att ge någon annan form av feedback eller på annat sätt göra att känslan blir rätt.

Ett exempel, som kanske inte så många sett än, är animationen som visas varje gång man gör ett menyval eller startar en applikation i Windows Phone 7s gränssnitt. Animationen döljer, gissar jag, viss laddtid för användaren och det ligger nog många timmars test bakom den animationen för att få till den rätta känslan, så att det inte bara blir ett störande moment.

Känslotesta – Tidigare blogginlägg om att känslotesta

Thetesteye – The test eyes bloggposter om karisma (på engelska)

3 reaktioner på ”Egenskap: karisma

 1. Härligt med någon som medvetet testar detta viktiga område!

  Jag tror att de flesta testare har åsikter om karisman, men man tror inte att man har mandat att tycka till.
  Då ska man tänka på att testaren kanske är den ende som undersöker vissa delar av produkten i detalj, och att en del karisma-problem kan vara enkla att åtgärda om de upptäcks i tid.

  Jag gissar att ”känslotestningen” kommer gå samma väg som användbarheten gjort; från ett område vi inte ska befatta oss med, till en naturlig del av testaktiviteten, där man framför allt kommunicerar brott mot den unika karisma man eftersträvar i sin produkt.

 2. Är det inte Apple som brukar benämna denna egenskap med ”lickability”?

  Annars bör det väl vara hela utv-teamets ansvar att bejaka detta? Eller besitter testare någon unik förmåga väl lämpad för att ”testa” detta? Förvisso är det något man testar indirekt när man utför andra typer av tester, så det kanske är testaren som har ”bäst koll” i området då testaren ofta känner applikationen bäst på systemnivå.

 3. Hej Mattias.
  Ja du, lickability är något jag bara hört nämnas någon enstaka gång och då kom det från en designer. Gav mig ut på jagkt med hjälp av Google men lyckades inte riktigt hitta någonting annat än Steve Jobs citat där han just är inne på design också. Baserat på det skulle jag säga att begreppet karisma är bredare och inte nödvändigtvis har med utseende att göra. Charm kanske man skulle kunna kalla det. Ett exempel på karisma är felmeddelandet Google ger dig när deras produkt Reader inte svarar inom rimlig tid i stil med:
  ”Ooops, something went wrong…”
  Det enkla greppet adderar charm och kommunicerar mer om produkten och dess upphovsmän än alla rundade hörn gör tillsammans.

  Så är testare bäst lämpade, eller specialutrustade att ta sig att den kontrollen?
  Knappast, rent generellt. Vissa testare kanske har en bättre känsla för de här sakerna, ett större intresse för det och att iaktta karisma faller naturligare för dem. Och som du skriver, testaren är ofta den ende som tittar på hela produkten och kan bilda sig en helhetsuppfattning. Karisma har ju också med fullföljande att göra, alla delar måste hänga med för att det ska kännas genuint.

  TheTestTye har bra tips på hur man kan gå till väga: http://thetesteye.com/blog/2012/08/lightweight-charisma-testing/

Kommentarer inaktiverade.