Testmognad

Hur moget tycker du att företaget är när det kommer till test? En bekymrad fråga från en intresserad chef som jag efter lite för kort eftertanke ger svaret ”ganska låg”. Jag kände direkt att jag inte funderat färdigt på svaret och frågan började gnaga; vad betyder egentligen mognad när det kommer till test?

Mognaden för mig innebär hur naturlig aktiviteten test är för teammedlemmar och utvecklingsprocessen. Naturlig, ett svårt ord att kvantifiera men låt mig ge tre stödord som jag noterat kring det: Attityd, kunskap och stödprocesser.

Attityd är nummer ett. Det gäller attityden bland alla teammedlemmar gentemot test som aktivitet och kvalitetsarbete i stort. Finns inte attityden att leverera riktigt bra skit kommer ingen test i världen att hjälpa.

Attityd bygger mycker på kunskap varför kunskap om vad test är och hur test stödjer kvalitetsarbete är nummer två. Kunskap underlättar också planering och utförande av test.

Vilket för mig in på nummer tre; stödprocesser. En klok man uttryckte sig om test såhär:

Testningen blir aldrig bättre än kommunikationen av den

, vilket jag bland annat tolkar som att man för bra testning måste ha stöd av bra kommunikationsmöjligheter, må det vara verktyg, invanda rutiner eller spontana träffar så är det viktigaste att de fungerar och faktiskt används. Utöver kommunikationen finns nytta av stödprocesser som att alltid skapa testmiljöer, kontinuerliga byggen, bygga in testbarhet men även för att inte göra mer än vad projektet kräver.

Baserat på de tre kriterierna borde jag har svarat att vi har en hög mognadsgrad. Förståelse för vad test är börjar växa till sig, attityden verkar alltid ha funnits där; alla vill bygga kvalitativa produkter, och stödprocesserna är väl utbyggda och fungerande i de flesta fall.

Vidare funderingar: varför var min instinkt att svara ”ganska låg” på frågan?

Den kloka mannen var för övrigt Rikard Edgren.