Komplexitetstrender

Nyligen diskuterade vi trender inom den digitala kommunikationen här på kontoret. Många av de presenterade trendspaningarna rörde den mobila webben, mobile enheter och multipla skärmar. Vår närhet blir mer mobil och användare förväntar sig hitta tjänster varthelst där finns webb-access, vilket förväntas vara i stort sett överallt. Det är inte längre bara så kallade smartphones som ska övervägas längre, det finns tablets, tv:n börjar bli uppkopplad, till och med kylskåp har internet-access och kan mycket väl vara en platsform för vissa företags digitala närvaro.

Det här är en växande utmaning för testavdelningen. Det går inte längre bara att fokusera på plattformen Windows/Internet Explorer när man utvecklar webbtjänster. Redan som det är nu har jag svårt att hänga med i utvecklingen av mobila enheter och plattformar.

Ju fler plattformar som tas med i beräkningen desto dyrare blir utveckling och inte minst test. Testhårdvara är bara en del av det; hur håller man sin maskinpark modern och samtidigt håller ner kostnaderna för underhåll? Hur fokuserar man testerna till rätt plattformar.

Dessa nya plattformar och enheter ökar behovet av att i test separera data och presentation. Datahantering, back-end -logik, testas separat och kanske läggs till och med huvuddelen av testerna på presentation och front-end-logik.

Att lägga mer fokus på front-end-logik blir också mer och mer aktuellt på grund av dess skörhet. Back-end-kod är ofta, i min erfarenhet, väl understödd av ramverk och språkstandarder varför fel i koden är, om inte ovanliga, så i alla fall ganska väl hanterade, medan presentationskoden kan dras med en del manuella fel.