CSS är också kod

Det är lätt att som testare lägga värderingar i olika typer av buggar. En bugg som är svårare att hitta är mer värd än en som är lätt att hitta, eller snarare; buggar som man inte behöver lägga ner så mycket energi på att hitta är mindre värda än de man jobbat hårt för att hitta.

Jag vet själv att mina favoritbuggar tenderar vara sådana som jag fått leta efter ordentligt. Det är inte underligt att det är så eftersom man kommer ihåg den belönande känslan av att lägga ner arbete, komma förbi utmaningar och få utdelning, att bevisa att man minsann kan och är duktig. Att se något som verkar uppenbart är inte lika tillfredsställande, lite som att vinna en tävling där man är den enda tävlande, medaljen smakar liksom inte riktigt guld.

Dessvärre motsvarar värderingarna man själv har inte alltid de värderingar som är viktiga för ett projekt. Det kan ofta vara slöseri med tid, ur projektets synvinkel då, att gräva efter den fräckaste buggen. Projektet vinner mer på att de uppenbara buggarna rättas till. Genomslaget för de mest svårfångade buggarna hade i många fall varit i stort sett noll, någon ynka del av en procent av användarna hade kanske påverkats.

Besökare på en webbsida möts först och främst av presentationslagret, CSS och Javaskript. Buggar i någon av dessa kan ha väldigt mycket större genomslag än en undflyende bugg i bakgrundslogiken.