Hittat under letande

Rikard Edgren använder ofta det engelska/amerikanska ordet ”serendipity” för att peka på en viktig egenskap hos testare. Ordet betyder något i stil med att upptäcka saker utanför det fokuserade.

Alldeles nyligen träffade jag på ett bra exempel där jag uppmärksammade en nyhetslista som var helt tom. Det är inte ovanligt att nyhetslistor är tomma i testdata, nyheterna kan ha plockats bort eller listan kan vara uppsatt helt felaktigt, men i det här fallet var det något som fångade min uppmärksamhet. Egentligen hade inte testuppslaget jag jobbade med inte alls med nyheter eller nyhetslistan att göra, utan bara råkade handla om samma sida.

Jag började så smått titta på varför inte nyhetslistan visades och ju mer jag grävde i hålet desto större blev stenen. Till slut var det inte mycket annat att göra än att lämna en ofärdig felrapport vidare till utvecklaren med intentionen att diskutera den vid första bästa tillfälle.

När jag sedan frågade utvecklaren om buggen fick jag hjälp med en hel del letande bland indexeringar och databaser och det visade det sig att det var på grund av en bugg i tidsstämplingen som inte innehållet visades. En bugg som hade påverkat avsevärt mycket mer än nyhetslistan hade den fått gå ouppmärksammad.

Kan jag då vara nöjd över att ha hittat buggen, det var ju bara en ren slump?

Jo, det må vara en slump att felet visade sig på just den sida jag just då tittade men fortfarande krävs det erfarenhet och övning, inte minst i den aktuella lösningen, för att se som testare vara uppmärksamma en sådan sak. Dessutom krävs det nyfikenhet i att flera timmar fortsätta gräva efter anledningen till varför det inte fungerar, något som är lätt att förlora när man lämnat visare till t.ex. utvecklaren. I det här fallet krävdes det faktiskt en viss nyfikenhet från annan part för att verkligen hitta felkällan.

Så var det slump? Ja.
Tur? Ja.
Testarskills? Ja!