Mycket mer än testexekvering

Jag har turen att inte vara tyngd i mitt arbete av en massa administrativt arbete. Jag behöver inte i min testarroll ständigt bevisa mitt värde i varje projekt jag deltar i. Det betyder att ingen tid går åt till att sammanställa statistik, skriva rapporter och bokföra testfall. Jag behöver inte heller fundera på mätetal kring test i annat än av eget intresse. All tid kan spenderas på att utföra och hitta på testfall.

För projekten innebär det förstås att min tid kan utnyttjas till det den ska utnyttjas till; att ta reda på information om systemet under utveckling och kommunicera eventuella felaktigtheter eller oklarheter till projektets medlemmar.

Det är inte bara guld och gröna skogar såklart. Höga krav ställs på min personliga disciplin och motivation. Jag får jobba med att känna mig skyldig för alla fel som jag inte hittar, att jag borde ha hittat dem. Det innebär helt naturligt en viss stress. Mitt värde kan ju sägas mätas i nöjda kunder och ju fler fel jag missar desto mer minskar värdet.

Men jag har ju inte bara test som vapen! För att minimera antal fel jag kan hitta tar jag ett eller två steg tillbaka i utvecklingskedjan och intresserar mig för hela projektets kvalitetsarbete. Jag kan vara med och påverka hur kravspecar utformas, hur projektmedlemmarnas uppgifter ser ut och beskrivs på våra scrum-tavlor, hur scrum-mötena ser ut hur vi arbetar med felrapporter. Alla dessa faktorer och fler hjälper till att minska tyngden på mitt testarbete.

Direkta fel i koden kommer alltid att behöva test för att hittas, men även dessa borde teoretiskt minska med ett bättre projektklimat. Utvecklarna behöver inte vara lika stressade, mindre tid går åt till ”projekthantering”, de kan fokusera på koden och det brukar, enligt min erfarenhet, resultera i färre fel och mindre teknisk skuld, kvalitativ kod alltså.

Så glöm inte bort att kvalitetsarbete är inte bara test!