Bugghantering

Nästan ingen har väl missat att Apple släppt en ny version av sin populära Iphone, nummer 4 i ordningen och den första som ser ut som en ny modell på riktigt. Förmodligen har inte heller många med visst teknikintresse missat diskussionerna kring problemet med mottagning i vissa situationer, närmare bestämt att signalen minskar när man håller telefonen på ett visst sätt.

Jag har inte grävt djupare i problematiken men det är uppenbart att det är en bugg som finns med väl dokumenterade felbeskrivningar och som går att återskapa.

Det intressanta i det hela är hur buggen hanterats. Jag utgår ifrån att Apple kände till felet när de släppte telefonen. Det är för mig inte sannolikt att ett så uppenbart scenarie inte någon gång testats; att ringa från platser med sämre mottagning, och att testpersonerna skulle lyckats undvika att hålla telefonen på det sätt som beskrivits i felrapporterna.

Att sedan svara på felrapporter att undvika att hålla den så är att nonchalant dumförklara sina användare. Det är som om din doktor skulle svara ”men gör inte så då” på dina klagomål att ”det gör ont när jag böjer armbågen så här”! Det är ett svar som man som testare får lära sig handskas med ganska ofta ifrån obeskyddande eller trötta utvecklare, men det är inget man bör säga till sina användare. Konstigt att man kommer undan med en sådan sak!

Men varför kommer buggen med i produktionsmodellen?

Jag tror inte, som en del inlägg i diskussionen, att felet är hårdvarukopplat. I det fallet hade man fömodligen försenat lanseringen. Det är förstås möjligt att felet hittades så pass sent i utvecklingsprocessen att ingen rättning var möjlig, men även det håller jag som otroligt. Jag tror snarare att det är ett mjukvarufel som Apple kände till och visste att de kunde rätta till i efterhand.

Det är alltid en risktagning man tar när man släpper en produkt med buller och bång. Har man en någorlunda kompetent och intresserad ”testinrättning” känner man förhoppnigsvis till att det finns brister. Med den informationen till hands har man större möjlighet att göra en nykter bedömning om risken som bristerna medför kontra vinsten i att leverera i tid.