Förväntade förväntningar

Mitt svar på ett inlägg i forumet på TestRepublic.com. Ett Facebook för testare som är översållat med indiska testare och är ganska levande med frågor och diskussioner på alla nivåer och om de flesta testrelaterade ämnen.

Ett svar till en fråga som rörde hur man arbetar med förväntat utfall på testfall hävdade att han arbetat med specifikationer där ALLT som var viktigt i lösningen var dokumenterat och därför var kraven höga på att det förväntade utfallet skulle vara specifikt och entydigt.

Jag svarade:
Om allting viktigt är dokumenterat, fungerar det inte då som en positiv förväntan (positive primer?) för testaren? Jag menar; om du förväntar dig att något ska inträffa och det inträffar som förväntat, missar man inte lätt allt som inte händer för att man är så fokuserad på att leta efter det förväntade positiva?

Exempelvis: Ett krav säger att ett bekräftelsemail på ett kortköp man gjort på internet ska inkludera köparens namn och adress, varans namn, antal och kostnad samt den totala kostnaden. Kostnaden ska vara i angiven valuta och separerade men mellanslag för tusenvärde och kommatecken före ören som specificeras med två siffror.

Testaren skriver ett testfall med kravets alla specifikationer i de förväntade resultatet och sedan körs testfallet.

Testfallet går igenom!

Vad testaren inte såg, eftersom denne var fokuserad på de detaljerade förväntningarna, var att kortets nummer och detaljer som användes vid köpet också är inkluderade i bekräftelsemailet.

Så, testaren har blivit positivt laddad av de förväntade resultaten som förväntas täcka in allt som behöver testas. Det är såklart möjligt att felet med kortdetaljerna kunde varit täckt i ett annat testfall som bygger på ett krav som säger att kortinformationen får inte skickas med i bekräftelsemail, men chansen att man specificerat en så uppenbar detalj är inte speciellt stor.

Min hållning är att de förväntade resultaten i skriptade testfall ska vara ganska öppna, hellre lite otydliga än övertydliga så att testaren verkligen måste tänka!