Bollplank

Ibland krävs det att någon annan frågar eller påpekar för att man ska bli medveten om bristerna i sitt resonemang. Det gäller det projekt i vilket jag har haft nöjet att utveckla automatiserade acceptanstestfall med hjälp av selenium i C# version.

Jag har lagt ner mycket tankemöda på att utforma hållbara testfall som ska klara av en produkt som är under viss utveckling. Problemet är att jag blivit blind för komplexiteten i testkoden. Trots att jag själv flera gånger påpekat vikten av att hålla testfallen enkla och okomplicerade har gått i fällan utan att se den.

En av projektets utvecklare frågade mig, med anledning av att jag uttryckt min oro och tveksamhet inför de testfall jag skapade, vad det är som gör att det tar så lång tid att skriva klart ett testfall.
– Det är alla anpassningar jag måste göra för det föränderliga innehållet.
I samma stund jag sade det kände jag hur fel det lät, vilket också genast påpekades av den revanchsugna utvecklaren, trött på alla felrapporter tilldelade honom. Det räcker väl med EN föränderlig variabel, tyckte han. Och visst är det så! Det räcker med att applikationen förändras, jag ska inte behöva anpassa mig till att även testdatat gör det!

I grunden tror jag problemet berodde på tidsbrist. Jag tog mig helt enkelt inte tid att skapa upp testdata eller någon separat databas.

Lesson learned!! Nu återstår att rätta till problemet och att vara mer vaken och krävande i nästa runda.