Två veckor in

Flera dagar i händerna på Selenium och automatisering av acceptanstester har gett mig många aha-upplevelser. Än så länge har vi inte lyckats få testerna att köras ordentligt vid varje nattligt bygge, vilket förtar lite den förväntade effekten. Det är möjligt att själv starta och köra igenom testerna men just den automatiska biten saknas.

I själva testfallsskrivandet känns det som att det går ett halvt steg framåt och två tillbaka nästan varje dag. Det är tidskrävande att underhålla även så få testfall som åtta medan utveckling av produkten fortfarande sker. Helt plötsligt har kontroller / element bytt namn eller hanteringen av dem förändrats, de har kanske dolts eller flyttats till en annan sida, vilket innebär att funktionen fortfarande är korrekt men testfallet falerar eftersom det inte kan hitta det eftersökta elementet. Det innebär i sin tur att jag måste gå igenom testfallen och uppdatera sökvägarna till elementen.

Lyckligtvis insåg jag relativt snabbt att detta kommer att fortgå under hela utvecklingsfasen och kunde börja anpassa testen efter förändring. Genom att ha ett enda gemensamt ställe där man anger de olika elementens namn, eller sökväg centraliserar jag hanteringen. I mitt fall skapade jag en statisk klass som innehåller alla sökvägar som parametrar och vid en förändring behöver jag alltså bara förändra sökvägarna i den statiska klassen, inte i varje testfall. En design som jag för övrigt även applicerade hårt på de manuella testfall jag skrev i mina tidigare uppdrag.