Mina verktyg

För att testa webb har jag framför allt tre verktyg jag inte skulle klara mig utan; Firefox, Firebug och Developer Toolbar.

Firefox utgör en utmärkt platform för webbtest på grund av alla de tredjeparts-plugin som existerar. Det finns en plugin-för i stort sett allt jag behöver använda min webbläsare för att kontrollera.

Ett absolut måste bland de plugin som existerar och det absolut första jag installerar är Firebug. En konsoll som kan övervaka och rapportera flera olika typer av fel på den besökta webbsidan. Konsollen hjälper mig att hitta syntaxfel i javaskriptet som körs på en sida, den låter mig hitta element i HTML:en samt editera både innehåll och presentation, Firebug kan göra mycket mer än så men man måste förstå verktyget ordentligt för att kunna dra riktig nytta av det. Det är, när man behärskar det, ett oumbärligt verktyg.

Web Developer är, sitt namn till trots, mycket användbart inom testverksamheten. Verktyget är en sk. toolbar i Firefox som har en massa användbara funktioner. Det jag oftast använder verktyget till är att kontrollera cookieshanteringen dvs tömma och lägga till cookies, kontrollera webbläsaren cachehantering samt förminska webbläsarens fönster, viewport, till önskad storlek. Det sistnämda är t.ex. användbart för att verifiera en webbsidas presentation i olika upplösningar.