Test cases are poetry

Någonstans, på någon webbsida jag rotade i letandes efter kodexempel eller instruktioner, läste jag textraden ”code is poetry”. Jag gillar och skriva kod, helt klart. Det är att skapa något från ingenting och, inte helt irrelevant, nästan helt gratis och med hjälp av olika skrivtekniker och satsmelodier.

Efter en vecka av testfallsskrivande från specifikationer och användningsfall så känner jag att det är nästan samma sak att skriva testfall. Skillnaden är att testfallen är svårare att få till rätt. Det finns inte någon kompilator till hands som kan varna för satsfel och icke fungerande textrader, det är upp till slutanvändaren att avgöra. Det finns ingen given designlösning för varje testobjekt. Helt klart en svårare utmaning.

En reaktion på ”Test cases are poetry

Kommentarer inaktiverade.