Att använda v-kurvan

Den välkända v-kurvan som beskriver kravdetaljering i relation till testfall har jag aldrig varit någon anhängare av. Kurvan visar på relevanta saker men har inte känts som en tydlig bild. Det kan bero på att fel person beskrev den från början och försökte läsa in mer i den än vad som vad nödvändigt, vilket gjorde att formen verkade helt missvisande och inte beskrev någonting alls.
Häromdagen deltog jag på en möte med projektledare där jag ville beskriva vad test är och hur man kan prata om det. Projektledare som hade vitt skiljda syner på saken och använder en del egna begrepp. Jag plockade fram den gamla v-kurvan och nu passade den alldeles utmärkt. Det enda jag behövde beskriva var kravnivåer i relation till ungefärliga testnivåer och då gjorde den sitt jobb utmärkt.

Dessutom lyckades jag trycka in ”de sega råttorna” från RUP. De beskriver arbetsbördan under ett projekts livstid för de olika disciplinerna. Trots att RUP inte alls ligger i tiden och inte gärna tas upp i dessa tider av ”agilt tänk”, scrum och allt vad det är så beskriver många av idéerna i  RUP väldigt relevanta saker. Det går ju inte att bortse ifrån att hur agilt man än arbetar så ingår alltid samma moment i arbetet; det ska planeras, det ska designas och utvecklas och det ska testas, levereras och installeras.