Prime me!

Under några dagar har jag provkört ett verktyg som ska ge stöd i sessions-baserad utforskande test. Verktyget är i tidigt beta-stadie, eller ja, det är stabilt och så men saknar polish. Efter 15-16 sessioner kan jag säga att verktyget gör sig bra. Det har ungefär de funktioner jag behöver; timer och loggning, samt en funktion som jag inte visste att jag behövde: ”Prime me!”, mer om den senare.

För att starta en session anger man vem som testar, vad uppdraget, missionen, är och hur lång tid man tänkt hålla på. Jag brukar hålla tiden ganska snål för att inte försvinna för långt från utsatt uppdrag, då är det dags att skapa ett nytt uppdrag tycker jag.
När väl data är inmatad är det bara att starta sin session. Ett textfält dyker upp i vilket man kan skriva in noteringar, buggar, andra frågor, testdata och ja, det man vill skriva in. Det finns kategorier under vilka man skriver passande texter. Ett litet finger bör höjas för att inte skriva egna kategorier eller enge dem själv, det verkar inte fungera. En kategori heter ’@bugs’, skriver jag själv in den texten och börjar logga buggar under den så försvinner den texten lustigt nog.

Under textrutan visas en stor tidtagare, progress-bar, som långsamt fylls i för att åskådliggöra hur lång tid som gått och är kvar.

När sessionen är avslutat är det bara att spara den, på förutbestämd plats. Det här är väl den största akilleshälen just nu; för att komma åt sparad information måste man generera en rapport i HTML i vilken sessionerna kan utläsas tydligt  nog. Det känns frustrerande att inte kunna öppna noteringar från en tidigare session direkt i programmet, men det kanske kommer.

Den mest lyckade funktionen, och något som jag nog inte kommit på att jag behövde om jag skrivit programmet själv, är ”Prime me!”. En knapp man kan trycka på som visar en pop-up med en vägledande text. Texten kan vara något i stil med ”What’s the point?”. Ryckt ur sitt sammanhang en måttligt inspirerade text, men under brinnande tester är det lätt att låsa hjärnan i ett mönster som är svårt att komma ur. Genom att ”primea” så lossar låset lättare och man kommer på något nytt angreppssätt som inte alls behöver vara relaterat till den visade texten!