Seleniumskräcken

I några veckor nu har jag jobbat med att få igång en instans av Selenium i den testmiljö vi kör i. Det är ingen nybörjaruppgift direkt! Dokumentationen är minst sagt bristfällig, i stort sett varje fråga som dyker upp kräver ett par timmars googlande och testade för att lösa.

Ett exempel är en så enkel sak som att stänga av selenium-server när den kör i någon form av ”quiet mode”.. det tog mig säkert 2 timmar att hitta rätt kommando och rätt URL-sträng för att skicka kommandot, fortfarande är det inte helt självklart. Väljer alltid att starta servern med valet ’-interactivemode’ vilket tillåter mig att i kommandorutan se vad den gör samt skicka kommandon (som ’cmd=shutDown’)

Har i alla fall fått upp en lokal server mot vilken jag kan köra mina testfall med hjälp av NUnit, som jag bara valde för att kompetensen i Microsofts produkter är extremt hög just där jag sitter.

Nu dyker nästa konstighet upp; vissa testfall går igenom när jag kör dem för sig men inte när de körs i test-set med andra efterföljande testfall. Det är ingenting komplicerat som fallerar, en textsträng ska verifieras, en textsträng jag visuellt kan se existerar.

Hur ska jag kunna lita på testfallen i ett sådant läge?

Jag har i och för sig en idé om att det i vissa fall kan vara så att det är en annan form av strängen som visas och i de fall den går igenom är den formen samma som grundformen (pluralformen och singularformen). Ska kolla det..

All tid som spenderats på att sätta upp testmiljön och ta fram testfall har fört med sig många andra positiva effekter, fel som inte hittats tidigare har helt plötsligt upptäckts för att man börjar se systemet från en annan vinkel vilket alltid är nyttigt.