Point made

Två veckors semester är vad som krävs för att visa vad en testares arbete egentligen betyder för ett utvecklingsprojekt.

Som ensam testare i vårt projekt  har jag ganska mycket på mitt bort, och mer blir det hela tiden allteftersom siten växer. Innan varje leverans, ungefär en gång i månaden, ska all ny funktionalitet testas igenom och kvalitetssäkras, dessutom ska all existerande funktionalitet testas om och kvalitetssäkras. Det är mycket arbete, helt klart, och jag glömmer och missar en del. Vissa specialfall på existerande funktionalitet kanske inte provas och har plötsligt slutat fungera. Lyckligtvis har jag ett säkerhetsnät i form av en leverans-mottagare som genomför strukturerade systemtester och hittar vissa saker jag inte tänkt på eller missat.

Eftersom det nästan alltid kommer felrapporter från systemtesterna kan det ibland kännas som att jag inte alls gör någon nytta i min roll men ve, det visade sig vara tvärtom efter mina två veckor på en öde ö i Thailand.

Självklart sattes det in en resurs i mitt ställe när jag var bortrest, en resurs utan någon erfarenhet av testarbete och dessutom begränsad erfarenhet av projektets innehåll. Förutom detta förutsattes att han skulle klara mitt jobb på 40% av tiden, sen hade han annat att göra.

När jag så kom tillbaka och började ta emot felrapporter från systemtesterna blev det snabbt ganska uppenbart att mycket släppts iväg i leveransen helt otestat. Inte bra.

Vad blev lärdomen för projektet?
Det fanns ju vissa positiva effekter av den bristande kvaliteten. Projektet förstod snabbt att produkten vi arbetar med är mer komplicerad än vad de vill inse, det är mycket kod som kan bli fel.

Buggrättningen av de fel systemtesterna rapporterade in äter av tiden som annars skulle läggas på att utveckla ny funktionalitet i den nya sprinten. (Nästa utvecklingssprint börjar när vi levererat till systemtest). Resultatet är att vi kan utveckla mindre nytt och rätta mer gammalt, vilket varken kund eller utveklare tyker är kul.

Det går alltså att leverera mer ny funktionalitet fortare om vi ”slösar” mer tid på att testa innan leverans till systemtest. Någon som är otroligt svårt att förklara för en potentiell kund som tittar på en offert, nu har vi det nästan svart på vitt, kan det hjälpa?