Testdriven automation

Efter att ha slängt ur mig uttrycket ”test driven test automation” kände jag att ju mer jag tänkte på saken desto mer självklar verkade idén.

Det vanliga när det gäller automation är att man utgår ifrån att man börjar med initiativet att automatisera. Om man istället vänder på steken, automation sker efter testets behov, vad innebär det?

Som jag tänker på det innebär det att automationen alltid finns delaktig i testarens verktygslåda och plockas fram när testets utformnig påbjuder det. Det handlar i grunden om att inte låta förutsättningarna diktera testfallen utan att låta testfallen avgöra om man behöver automatisera eller inte. En frigörelse av begreppet automation på detta sätt kan också främja testarens möjligheter i testdesignfasen när testfallen skapas. Testfallens utformning är på så sätt mer flexibel.

Den här formen av automation är svårare att beräkna ROI på eftersom idealet för automationen inte är lång- utan effektiv levnadstid, dvs bidra till att hitta fler buggar innan produktionssättning. Självklart kan en duktig testare återanvända stora delar av skript för regressionstester eller nyutveckling i nya liknande projekt. Man knyter inte automationen till objektet utan till testaren.

Fungerar det här för alla typer av tester? Nej, jag kan se att det har störst möjlighet att användas för system- och integrationstester snarare än enhetstester.

2 reaktioner på ”Testdriven automation

  1. Utmärt skrivet!

    Det ligger mycket i det, jag kan se till mig själv när jag testar så använder jag ofta denna ’metod’ innan/när jag ska utföra tester.
    Det finns ju så många olika sätt att automatisera olika moment. Beroende på vilka verktyg som finns tillgängliga för det aktuella testfallet/systemet så finns det oftast olika vägar att gå.
    Själv gör jag ofta olika former av enklare automatisering av enstaka teststeg eller för att konfigurera/återställa testobjektet inför ett testfall.

  2. Jag brukar se automation som ett hjälpmedel, ja…Tar det för lång tid för testaren att ta sig till det tilltänkta testområdet? Då är det dags att fundera på om vi kan ta hjälp av automatisering. När vi vill testa en funktionalitets tillförlitlighet över tiden så skickar vi in vår automatiserade tester t.ex. Kan liknas vid en övervakningskamera. Vi har inte råd eller intresse att låta en väktare stå och titta hela natten på en och samma parkeringsplats, så vi sätter upp en kamera med inspelningsutrustning för att väktaren ska kunna monitorera flera saker samtidigt.

Kommentarer inaktiverade.